"Idźcie i głoście" - Spotkania Dekanalne Akcji Katolickiej 2017
"Idźcie i głoście" - zadanie na całe życie dla każdego wierzącego
 
Spotkania dekanalne Akcji Katolickiej 2017
 
     Hasło Kościoła na rok 2017 „Idźcie i głoście” koncentruje się na sakramencie chrztu, odnowieniu we wierzących dojrzałej duchowości chrzcielnej, poprzez głoszenie prawd wiary, osobistego nawrócenia i pogłębiania życia chrześcijańskiego, czego owocem ma być postawa świadka Ewangelii. Temat ten był podstawą spotkań Członków POAK w dekanatach naszej diecezji w dniach 06-16 marca br. Przewodniczył im Diecezjalny Asystent AK Ks. Prałat Stanisław Potera wraz z Zarządem DIAK.
 
     Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20,3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane do każdego człowieka, który przychodzi na świat, nie po to aby „wegetować” i spędzić wygodne życie, lecz aby zostawić trwały ślad. Za św. Janem Pawłem II potrzeba nam wykonać ruch w kierunku samego Boga żywego, w stronę własnego wnętrza, serca i sumienia, ruch w stronę ludzi, których Chrystus stawia na drodze naszego życia i w stronę świata. Jest to wezwanie do wierzących do dzielenia się Ewangelią, dobrą nowiną, zaskakująca i ważną z innymi. ”Uwierzyliśmy miłości Boga” - tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. We współczesnym światopoglądzie i kulturze, Pan Bóg został usunięty z realnego świata, z przestrzeni życiowej człowieka. Świat Zachodu nie neguje istnienia Boga, lecz Go ignoruje. Żyć prawdą we współczesnym świecie, to odkrywać, że Bóg nie jest wielkim nieobecnym, ale jest Bogiem bliskim - dziś obecnym w życiu tych, którzy w Niego wierzą - wskazywał ks. Prałat Stanisław Potera. Wezwanie Idźcie i głoście jest zobowiązaniem do dzielenia się Ewangelią w naszej codzienności, to obowiązek, który jest wpisany w powołanie każdego katolika.
 
Jak dziś wypełniać to zobowiązanie:
- głoś Osobę – to wezwanie do mówienia o Jezusie – w prawdzie Jego Osoby- prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga (o Jego życiu, słowach, czynach),
- głoś słowem i czynem – Jezus wypełniał swoje posłannictwo poprzez nauczanie i czyny, Boże słowo ma wielką moc, podobnie słowa chrześcijan nie tylko informują, ale mają moc zmieniania rzeczywistości, świadczę czynami i moje życie potwierdza moje słowa,
- głoś Kościół – Ewangelia podkreśla niezbędność Kościoła, Bóg – tak i Kościół – tak                                              
- głoś wypełnienie Przymierza – zawarcie przymierza - to wejście w szczególne relacje z Bogiem, rodzinne relacje z Bogiem
- głoś sakramenty – są niezbędne do życia wiary.
 
     Idźcie i głoście – te słowa skierował kiedyś Jezus do uczniów. Dziś Kościół w Polsce przypomina te słowa wiernym, zapraszając do zaangażowania w dzieło ewangelizacji - podkreślił prelegent. Pragniemy, aby wszyscy członkowie Akcji Katolickiej zaangażowali się, rozpoznając wcześniej stan swego serca, pogłębiając prawdy, czym jest Ewangelia, sama w sobie i dla nas osobiście, poprzez świadomość funkcjonowania w świecie, refleksji nad treścią ewangelizacji. Jezus jest z nami i przez Ducha Św. pomaga nam to wezwanie wypełniać mimo naszych niedoskonałości.
 
     W prowadzonej dyskusji Asystent Diecezjalny nawiązał do istoty działania stowarzyszenia, zwracając uwagę na formację i aktywność członków AK na rzecz Kościoła. Spotkania w dekanatach były okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, były inspiracją do dalszych działań, szczególnie ubogacały liczną obecnością członków POAK.  Niech świadomość wyzwań umocni nas, Akcję Katolicką do odważnego działania by „iść i głosić Ewangelię” także wtedy, gdy staje się dla wielu „znakiem sprzeciwu” oraz umocni nas w służeniu potrzebującym. Stała formacja, modlitwa (Pierwsze soboty miesiąca), aktywność na rzecz Kościoła, niech pobudza nas do świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół.
 
     Spotkania dekanalne ubogaciła swoją obecnością Halina Szydełko – Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Poseł RP, przedstawiając zamierzenia i zadania RRiSK oraz bieżące spawy z prac Sejmu RP.
 
Króluj nam Chryste!
 
Małgorzata Jaworska
 
  
     
 

 
Apel o modlitwę wynagradzającą

Szanowni Państwo

Okres Wielkiego Postu jest okazją do refleksji nad własnym życiem, a także czasem nawrócenia. Każdy nasz dzień powinien przybliżać nas do Boga. Dążenie do świętości to nasza powinność. Świat jednak często zagłusza to co dla nas najważniejsze. Teraz jest ta chwila, która pomoże nam odnaleźć sens naszego powołania.

Bycie wyznawcą Chrystusa jest dla nas zobowiązaniem do tego, aby świadczyć własnym życiem, ale również nieść wiarę innym. Możemy to czynić zgodnie z charyzmatem naszych ruchów i stowarzyszeń.

Naszym obowiązkiem jest również obrona Kościoła i sprzeciw przeciwko wszelkim atakom, profanacjom, znieważeniem symboli chrześcijańskich. Szczególnie drastycznym, a dla nas wyjątkowo bolesnym, była profanacja Krzyża, zniewaga św. Jana Pawła II oraz symboli chrześcijańskich, jaka miała miejsce w jednym z warszawskich teatrów.

Podejmijmy w naszych ruchach, stowarzyszeniach i organizacjach kościelnych modlitwy wynagradzające za dokonane akty profanacji, zarówno te ostatnie, w teatrze, jak również wszystkie, które mają miejsce każdego dnia w naszym kraju i w świecie. Niech nasza modlitwa wspólnotowa, a także osobiste wyrzeczenia i akty pokutne, będą naszym przebłaganiem za szerzące się zło.

Z wyrazami szacunku

 

Halina Szydełko
Przewodnicząca RRiSK
Diecezji Rzeszowskiej 
 
Kalendarium 2017

Kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej na 2017 rok 

  • 21 stycznia      - Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej
  • 6-16 marca         - Formacyjne spotkania dekanalne Akcji Katolickiej
  • 22-23 kwietnia  - Rekolekcje
  • 10 czerwca         - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
  • 1 pażdziernika   - Procesja Różańcowa w intencji Ojczyzny (z innymi ruchami)
  • 21 pażdziernika - Walne zebranie Rady DIAK
  • 26 listopada        - Święto patronalne KSM i AK - Katedra NSPJ w Rzeszowie
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 489171