Chrystus naszym Królem
     W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada br. w katedrze rzeszowskiej zebrali się na wspólną Eucharystię członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, w koncelebrze uczestniczyli: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz wielu księży asystentów POAK.
  
  
 
     Kościół w bieżącym roku, Roku Miłosierdzia przeżywał wielkie wydarzenia, Światowe Dni Młodzieży, Jubileusz 1050 –lecia chrztu Polski, Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana poprzedzony Wielką Pokutą. W homilii Biskup Jan Wątroba zaznaczył, iż wszystkie te wydarzenia, które przeżywamy w Uroczystość Chrystusa Króla łączy krzyż Jezusa Chrystusa – symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Święto to, ma szczególny wymiar, w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dostąpiliśmy łaski uczestnictwa w akcie historycznym, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana - podkreślił Ksiądz Biskup. Naszym zadaniem jest uznanie Jego panowania i poddanie się Jego prawu, Jego woli i zbawczej władzy. Zawierzamy i poświęcamy mu naszą Ojczyznę, nasz naród, rodziny. Mamy oddać mu pierwsze miejsce w sferach naszego życia zawodowego, społecznego a On je uporządkuje, napełni swoim duchem i pokojem. Jezusowy krzyż wbity został w polską ziemię 1050 lat temu i na zawsze naznaczył dzieje narodu i państwa, naznaczył i nakreślił naszą tożsamość podkreślił Ksiądz Biskup.
W pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości".
Pius XII w swojej encyklice Quas primas piesze: „Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami".
Ksiądz Kardynał Sapieha w 1934r wskazywał: „W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można - że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie".
Mamy oddać Bogu czas i gotowość, a On wszystko poukłada, On zacznie działać. Ksiądz Biskup podziękował wszystkim, którzy tworzą wspólnoty, za formację, w której uczestniczymy, za świadectwo we wspólnotach gdzie żyjemy i za apostolstwo świeckich. 
 
       
 
     W czasie Eucharystii 121 młodych osób złożyło przyrzeczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przeprowadzone przez prezes KSM Annę Dzwonkowicz, odśpiewano hymn KSM z zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”.  Biskup Jan Wątroba, razem z ks. Stanisławem Poterą – diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej, wręczył nominacje nowym prezesom 19 oddziałów POAK. 
 
     
 
  
 
     Natomiast Prezes DIAK Jeremi Kalkowski zwracając się do zebranych, podkreślił, iż był to rok szczególny dla życia osobistego i wspólnotowego, czas odkrywania Miłosiernego Chrystusa. Kościół wzywa nas abyśmy szli i głosili i świadczyli o Miłosiernym Bogu, otwierajmy więc nasze serca na Chrystusowe wezwanie „Idźcie i głoście!”. Mocni owocami Roku Miłosierdzia, idźmy z ufnością i nadzieją wskazywał prezes Jeremi Kalkowski. 
   
 
 
 
     Na zakończenie Mszy św. biskup rzeszowski Jan Wątroba, prezesi DIAK i KSM oraz obecna poseł RP Halina Szydełko odczytali Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Po odśpiewaniu pieśń uwielbienia Maryi „Magnificat” Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej zamknął Bramę Miłosierdzia.  
 
Nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: „Króluj nam, Chryste".
 
Małgorzata Jaworska 
 
Służył Bogu, bliżniemu i Ojczyźnie - w 75-tą rocznicę śmierci bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego

     W 75-tą rocznicę śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego-patrona Akcji Katolickiej w Polsce – w Rok Miłosierdzia i 1050 rocznicę chrztu Polski wpisała się pielgrzymka członków Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, tarnowskiej i lubelskiej do Ustrobnej, miejsca urodzenia błogosławionego.

     Modlitewne spotkanie, 1 października br. rozpoczęła Eucharystia, w parafii Św. Jana Kantego w Ustrobnej, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba, który mówił o męstwie w wyznawaniu wiary, konsekwencji w wierze, o uczynkach miłosierdzia, dziękczynieniu za dar życia i wiary, oraz polecał w modlitwie Akcję Katolicką. 

  

     W koncelebrze uczestniczyli licznie zebrani kapłani oraz Asystent DIAK Ks. Stanisław Potera. Swoją obecnością spotkanie ubogacił bratanek błogosławionego wraz z synem i wnukiem, była prezes KIAK a obecnie poseł RP Halina Szydełko. Obecny był Zarząd DIAK z Prezesem Jeremim Kalkowskim oraz wielu przedstawicieli POAK z Podkarpacia.

  

     "Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje" (Mt 16,14).  Te słowa Ewangelii w homilii przywołał ks. dr Witold Ostafiński.  Jak więc rozumieć własny krzyż, o którym mówił Jezus? Chrześcijanin przez chrzest włączony jest w życie Jezusa, z Nim cierpi i umiera! Ale i zmartwychwstaje!  Kto chce być przyjacielem Jezusa, musi się więc zgodzić na krzyż! Nie ma Chrystusa bez krzyża! Nie ma Kościoła bez krzyża i chrześcijanina - ucznia Jezusa - bez krzyża! Chrześcijaństwo bez krzyża staje się karykaturą chrześcijaństwa - podkreślał w homilii ks. Witold. W XXI wieku iluż to ludzi niesie w życiu, krzyż choroby własnej lub bliskiej osoby, starości, odejścia ukochanej osoby, dzieci odchodzących od Boga czy nałogów Może w tych krzyżach rozpoznaliśmy i własny, pamiętajmy jednak, że Bóg nigdy nie da nam krzyża cięższego niż byśmy mogli unieść. Bóg jest Bogiem miłości. Iść śladami Chrystusa wskazywał ks. Witold, oznacza, że nie jesteśmy sami z naszym krzyżem, niesie go z nami Jezus, który kroczy pierwszy, tak daje nam motywację i siłę. Cierpienie bowiem tylko wtedy nabiera sensu, kiedy jest złączone z cierpieniem Jezusa. Słowo Boże, podkreślał ks. Witold, to słowo o miłości. Boga będę miłować nie byle jak, ale całym sobą, Słowo Boże ma rządzić naszym myśleniem, ma być wszechobecne w naszym życiu, rodzinach, mamy je przekazywać dzieciom poprzez religijne wychowanie, tak jak czynił to błogosławiony Stanisław Starowieyski. Żył Słowem Bożym wszędzie, w rodzinie, w wojsku w obozie, kochał Boga i kochał człowieka. Kto kocha Boga jest otwarty na innych, bez Boga jesteśmy egoistami, nasze życie jest puste, jałowe, człowiek czuje się samotny - podkreślał ks. Witold. Stoimy przed wyborem, błogosławieństwo albo przekleństwo (które sami sobie stwarzamy). Dziś żyjemy sobą, lekceważymy Boga to jest najważniejszy grzech. Żyjemy w kulturze przyjemności, odrzucamy pokutę, ascezę, żyjemy w kulturze śmierci.  Życie bez Boga jest absurdalne, bez Boga nie ma prawdziwej miłości (młodzi żyjący w związkach niesakramentalnych, często za przyzwoleniem rodziców, oni się nie kochają, ale używają). Ewangelia daje sens naszemu życiu, w życiu duchowym nie ma przymusu, Trzeba ćwiczyć się w słuchaniu Słowa Bożego, szukać Boga tak jak błogosławiony Stanisław, który żył z Chrystusem, dla Chrystusa i cierpiał z Chrystusem. Patron Akcji uczy nas, aby przebaczać, wszystko ofiarować Chrystusowi, aby przez Boga, dla Boga i z Bogiem umierać i z Bogiem zmartwychwstać.

  

     Dalsza część spotkania odbyła się w Szkole Podstawowej w Ustrobnej, gdzie konferencję poświęconą bł. Stanisławowi oraz kultowi 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny wygłosił Ks. Zbigniew Kulig. Ukazał zwykłe a zarazem piękne życie błogosławionego, dom i rodzinę głębokiej wiary i pobożności (codziennie uczestniczyli we Mszy św) pełną miłości i życzliwości oraz zrozumienia dla spraw Kościoła i Ojczyzny. Bł. Stanisław wybrał dewizę: „Chcę służyć Bogu i Ojczyźnie”. Niestrudzony działacz katolicki, wybrał drogę świeckiego katolika, świadka Chrystusa w świecie i dla świata. Siebie nie oszczędzał, wyznawał zasadę całkowitego poświęcenia dla sprawy. Fundamentem wszystkiego była modlitwa i Bóg, później praca podkreślał prelegent, na co również wskazywał obecny na konferencji bratanek błogosławionego. Zakochany był w ojczyźnie literaturze i kulturze, wspaniały ojciec, gospodarz, nauczyciel tradycji polskiej i patriotyzmu dla dzieci, jak również zasłużony żołnierz. W nieludzkich warunkach nie zatracił godności ludzkiej. Błogosławiony Stanisław żyje dziś w pamięci Akcji Katolickiej, której jest patronem i pięknym wzorem.

  

     Nie bądź chrześcijaninem byle jakim, bądź chrześcijaninem naprawdę mówił prezes Jeremi Kalkowski. Tutaj mamy taką postać, postać chrześcijanina. To wzorzec dla nas. Jakie płynie od niej przesłanie, co ja mogę zrobić, a co robię?

  

     Poseł RP Halina Szydełko, podkreśliła, iż należy uczynić wszystko, aby pamięć o błogosławionym była ciągle żywa w Akcji Katolickiej, by był wzorem w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, szczególnie w chrześcijańskiej formacji. To wzorzec dla nas na dziś, na codzienne wyzwania, potrzeba nam również wiele pracy i modlitwy w intencji Ojczyzny.

  

    To piękny akcent 20-lecia AK w diecezji, to dziękowanie za zdrowy klimat wzrastania AK w diecezji podkreślił Asystent DIAK ks. Stanisław Potera, szczególną rolę ma parafialny oddział Akcji Katolickiej, gdyż w tej parafii urodził się bł. Stanisław Starowieyski. Na ręce Księdza Proboszcza Artura Progorowicza, składamy dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości - Pana Wójta, POAK i wszystkich osób za włożony wysiłek, szczere podziękowanie. Dziękujemy za wspólnotę modlitewną, entuzjazm i wszelkie dobro. 

  

  

Króluj nam Chryste!

Jaworska Małgorzata

 

 
Biskup Mirosław Milewski nowym Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej

    Podczas 374. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w Warszawie w dniach 4-5 października 2016 roku, zgromadzeni biskupi powierzyli pełnienie funkcji Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu, biskupowi pomocniczemu Diecezji Płockiej.  Zastąpił na tej funkcji Biskupa Marka Solarczyka, który tę posługę pełnił od 2013 roku.

    Księże Biskupie, wyrażamy swoją radość i serdecznie witamy wśród nas. Składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy owocnej pracy, zapewniając jednocześnie o naszej nieustającej modlitwie w intencjach naszego Krajowego Asystenta.

   Jego Ekscelencja przekazał nam, że traktuje ten wybór jako wolę Bożą, jest otwarty do szerokiej współpracy i z radością oczekuje na spotkania z Akcją Katolicką.

    Biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 15 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

    W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

    Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

    W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

    Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 467023